Info om fritidskortet sesongene høst 2020 / vår 2021

Postet av Romsås IL den 6. Jul 2020


 

TIL ALLE FORESATTE OG MEDLEMMER AV ROMSÅS IL 

 

Romsås IL ønsker å informere om at Bydel Grorud har blitt trukket ut til å være med i pilotprosjekt vedrørende Fritidskortet som gir barn og unge rett til å motta støtte for å være med i aktiv idrett. Romsås IL er en del av Bydel Grorud og vi kan dermed tilby våre nåværende og nye medlemmer dette.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Bydel Grorud vil motta et tilskudd på kr 1 000 kroner per barn i målgruppen per halvår. Fritidskortmidlene skal dekke aktivitet / deler av aktivitet høst 2020 og vår 2021. Dvs man kan få denne støtten 2 ganger i året. Fritidskortet er personlig og kan ikke overføres til andre.

 Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.

Romsås IL vil for å tilpasse seg dette fakturerer 2 ganger i året for de gruppene som aktiviteten koster over kr 1 000 i året slik at utøver / foresatte kan nyttegjøre seg dette tilskuddet både høst og vår. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for barn og unge og skal bidra til å dekke deltakeravgift eller deler av deltageravgiften til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal kunne gjelde barn i målgruppen i hele landet. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av Fritidserklæringen.

Mvh

Romsås IL

v/ Sissel


0 Kommentar

God sommer

Postet av Romsås IL den 29. Jun 2020

Vi ønsker alle våre medlemmer god sommer !


0 Kommentar

Gratis PT

Postet av Romsås IL den 11. Jun 2020


0 Kommentar

Påsken 2020

Postet av Romsås IL den 7. Apr 2020

Vi ønsker alle våre medlemmer og foresatte en riktig god påske.


0 Kommentar

ALL AKTIVITET I ROMSÅS IL AVLYSES INNTIL VIDERE !!

Postet av Romsås IL den 14. Mar 2020

Hovedstyret i Romsås IL har besluttet at all aktivitet som trening, kamper og møtevirksomhet hvor flere personer møtes, innstilles inntil videre.

Alle gruppemøter, styremøter og Romsås IL sitt årsmøte 25.03.20 utsettes inntil videre. For årsmøtet er det gitt en generell dispensasjon til alle klubber med ny frist den 15.06.

Utover dette ber vi alle våre medlemmer om å følge de anbefalingene som kommer fra FHI.

Denne informasjonen er gjeldende retningslinje i klubben inntil ny informasjon vil bli gitt.

Mvh Hovedstyret

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline