Workshop 21.08.19

Postet av Romsås IL den 17. Aug 2019

Har du lyst til å være med å utvikle Romsås IL?

Sammen med Oslo idrettskrets og Romsås-skolene er vi inne i en prosess for å se hvordan vi kan samarbeide for å få enda flere til å være aktive på Romsås, og målet er å ferdigstille en strategi og en handlingsplan. For å finne ut hva man savner eller ønsker mer av, trenger vi innspill fra flere.

Er du medlem eller opptatt av idrettslagets aktivitet, inviterer vi deg for å dele tanker og ideer om hvordan vi kan skape enda bedre i
drettsaktivitet i nærmiljøet.

Tidspunkt: Onsdag, 21. august, kl 18-20
Sted: Bjøråsen skole

Tema: Gjennomgang av virksomhetsplan og bli enige om verdiene i Romsås. Videre skal vi se på hovedmål og delmål for klubben.
Dette arbeidet handler om RILs retning fremover, og det forplikter både styret og andre til å bruke dette som en felles plattform.

Vi oppfordrer alle til å delta på denne samlingen, og hjelpe til å gjøre idrettslaget til det mest naturlige samlingsstedet på Romsås!

Håper vi sees
😊

Vennlig hilsen
Styret i Romsås ILEkstraordinært årsmøte i Romsås idrettslag

Postet av Romsås IL den 8. Mai 2018


Til medlemmene i Romsås idrettslag                                                    

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Romsås idrettslag

 

onsdag 23. mai 2018 kl. 19.00 i Romsås Ils klubbhus på Humleby.

 

Sakliste:

 

1.    Fotballgruppas regnskap 2017 og budsjett 2018

2.    Vedta idrettslagets totalregnskap 2017 og budsjett 2018.

 

 

Styret i Romsås Idrettslag
Romsås Joker Barnecup 2018

Postet av Romsås IL den 1. Mai 2018Vi inviterer foreldre/foresatte til gruppemøte (årlige møte) i Turngruppa

Postet av Romsås IL den 6. Mar 2017

onsdag 15. mars 2017 kl. 1730 i Romsås idrettshall.

Vi håper på god oppslutning fra alle turnfamilier da vi ønsker et godt samarbeid med

foreldre/foresatte.

DAGSORDEN:

 • Godkjenne innkallinger og sakliste
 • Konstituering
  - valg av dirigent, sekretær og to personer
 • Behandle Turngruppas årsberetning
 • Behandle Turngruppas regnskap
 • Behandle Turngruppas budsjett
 • Treningsavgifter
 • Innkomne forslag
 • Foreslå kandidater/styremedlemmer til Turngruppas
  styre. Nytt fra 2016 er at forslaget skal legges fram på
  hovedstyrets årsmøte 28.3.17 for godkjenning.

til å underskrive protokollen

Vennligst gi beskjed om du/dere kommer til:

ehardhau@online.no / tlf. 99618538

Velkommen!

Oslo, 6. mars 2017

Styret i Romsås IL Turngruppa


Årsmøte 15032017.docx
Revidert regnskap 2016_budsjett2 017 Turngruppa.xlsx
ÅRSRAPPORT FOR TURNGRUPPA 2016.odt


Romsås IL - Turngruppa.png

Levert av IdrettenOnline