Hovedstyret i RIL

Leder:

Kjell Kristiansen

Nestleder:

Morten Bucsh

Styremedlem:

Sissel Smeby

Kasserer

Styremedlem:

Ellen Vera Haug

Sekretær

Styremedlem:

Jon Vatn

Web-ansvarlig
Varamedlem:
Morten BuschVaramedlem:

Børge Chr. HaalandVaramedlem:

Gro Hvidsten

Varamedlem:

Emilie Vatn Ungdoms representant
Komiteer


Driftskomite hall

Morten Busch
Ellen-Vera H. Haug kasserer
Tore Kristiansen medlemØvrige representanter tilstede på styremøtene.
Gruppeleder Aerobic: Heidi Gjerholm


Fast representant:
Siw Anja Hammerås
Gruppeleder Fotball:

Per Aarsbog


Gruppeleder Håndball:

Tore Kristiansen

Gruppeleder Innebandy:


Gruppeleder Orientering:

Harry Bergseter
Gruppeleder Turn:

Ellen-Vera H. Haug
Følgende medlemmer har disse oppgavene:

Ansvarlig medlemsregister:

Gro Hvidsten
Sissel Smedby
Medlemsregister/Web Gro Hvidsten

Ansvarlig Humleby

Else Marie Kristiansen

Valgkomite` Øystein R Andersen
Anne Grethe Moen
Sissel Smedby

Nytt fra styret

Om Romsås Idrettslag


Adresse: Romsås Idrettslag
Postboks 5 Romsås
0907 Oslo
Telefon: 930 86 250
E-post: post@romsas-il.no
Bank: 7877 06 95170
Organisasjonsnummer: 984 021 496
Stiftelsesdato: 26. januar 1972

De enkelte gruppene har egen kontaktinformasjon som finnes under menyvalget "Grupper"
Powered by: Bloc