Romsås IL Hovedstyret


Leder:Kjell Kristiansen
Nestleder:Sissel SmebyMedlemsregister/regnskap/forefallende
Styremedlem:Jon VatnHall-ansvarlig
Styremedlem: Pia WirumBarne-idrett
StyremedlemMohamed AchalhiHallen
StyremedlemSoufiane HamoudRekruttering
Varamedlem: Gro HvidstenMedlemsregister/Web
Varamedlem: Monica Kongsro-Buraas
Varamedlem:Malin Tyrhaug HansenUngdoms representant 
VaramedlemSalwa AmellalUngdoms representant  



Øvrige representanter tilstede på styremøtene.
Gruppeledere
Fast representant:
Aerobic:
Heidi Gjerholm
Siw Anja Hammerås 
Fotball:
Øystein R Andersen

Håndball:
Tore Kristiansen

Innebandy:


Orientering:
Harry Bergseter

Turn: 
Ellen-Vera H. Haug




Komiteer


Driftskomite hallJon Vatn, leder 

Mohamed Achalhi
Ellen-Vera H. Haug, kasserer
Tore Kristiansen

 
Valgkomite
Janne Tyrhaug


Therese Busch


Malika Kemp




Følgende medlemmer med oppgaver:


Else Marie Kristiansen
Ansvarlig Humleby


Om Romsås Idrettslag


Adresse: Romsås Idrettslag
Postboks 5 Romsås
0907 Oslo
Telefon: 930 86 250
E-post: post@romsas-il.no
Bank: 7877 06 95170
Organisasjonsnummer: 984 021 496
Stiftelsesdato: 26. januar 1972

De enkelte gruppene har egen kontaktinformasjon som finnes under menyvalget "Klubben".
Levert av IdrettenOnline