Innkalling til Årlig møte 4. mars 2019

Postet av Romsås IL - Aerobic den 6. Feb 2019

Innkalling til Årlig møte i gymsalen Svarttjern skole 4. mars 2019 kl. 19.00
(etter trimmen)

Agenda:                     

  1. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
  2. Aerobicgruppas årsberetning
  3. Regnskap og revisjonsberetning
     Budsjett
  4. Aktivitetsavgift
  5. Innkomne forslag
  6. Foreslå kandidater/styremedlemmer til Aerobicgruppas styre.
     Forslaget skal legges fram på hovedstyrets styremøte 26.3.19 for godkjenning.         

Styret håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Forslag kan leveres på treningsdagene, eller sendes i post til:

Romsås idrettslag før 28. feb 2019:


Romsås idrettslag
Boks 5 Romsås
0907 Oslo

Mrk: aerobic-gruppa

Eller:  E-post: hammeraas@hotmail.com