Barneidrettansvarlig: Marte Vik Edvardsen

Inkluderingsansvarlig: Adnan Naem med bistand fra Marte Vik Edvardsen 

Ungdomskontakt: