NavnRolleTelefonE-post
Øystein R. Andersen
Styreleder928 17 531
oystein@romsas-il.no
Eva M. Bye Nestleder 46716880eva@romsas-il.no
Rune Vanghagen
styremedlem
 976 24 362
sykkel@romsas-il.no
Bushra Asghar 
styremedlem


Elin V. Hernandezstyremedlem92427738elin@romsas-il.no
Jan- Erik SmebyVaramedlem