Alle barn som deltar i organisert aktivitet og er medlem av Romsås idrettslag er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Gjensidige barneforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Trenere er også dekket av denne så lenge de trener barna i denne gruppen.

Les mer: Barneidretts- og klubbforsikring (idrettsforbundet.no).

Les mer: Forsikring (idrettsforbundet.no)


Lisens og forsikring gjennom særforbund
I ungdomsidretten krever det som oftest lisens for å delta i konkurranse og særforbundene har egne avtaler med forsikring.

Se enkelt idrettenes sin side. 


Reiseforsikring

Romsås idrettslag har ikke reiseforsikringer for medlemmer. Alle som drar på turer, cuper, samlinger eller konkurranser må ha privat reiseforsikring for å ha dekning for reiseskader, forsinket bagasje, sykdom etc.