I Romsås idrettslag skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Romsåsid rettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

SI i fra her

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Marte Vik Edvardsen ( dagligleder) som er den som tar imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med en i hovedstyret til Romsås idrettslag: Hovedstyret (romsas-il.no)

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Romsås idrettslag har vi gode rutinerer for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre på underfanene om du ønsker vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.