Om allidrett
Grupper
Bildearkiv
Kontakt

Allidrett sin historie: 

Romsås idrettslag arrangerte gratis allidrettskole tre tirsdager i september/august 2023,  der 16-20 deltakere deltok. Det var noen av disse barna som ønsket å fortsette med allidrett.  

Litt om allidrett for barn: 

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø eller på is. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.  Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Hvorfor? 

For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Medlem - og treningsavgift:

Medlemsavgift:

Ungdom/voksne: 100 kr.  Gjelder hele året.

Treningsavgift: 

400 kr i året