Romsås IL har klare visjoner og verdier som ligger til grunn for arbeidet i klubben. 

Romsås idrettslag sin visjon er«stolte og sterke sammen». Vi skal sammen styrke nærmiljøet og være positiv aktør for et godt lokalsamfunn. Vi gjør Romsås IL til en viktig bidragsyter for at alle skal delta uavhengig av bakgrunn og økonomi.  Vi skal bidra til å skape et sterkt idrettslag, stolte medlemmer og være ett samlingspunkt for idrett og aktivitet på Romsås. Romsås IL ønsker idrettsglede, fellesskap, trivsel og mestring.  Klubben skal være en klubb for alle.  

Romsås IL ønsker å skape et trygt og inkluderende miljø hvor alle føler seg velkommen og inkludert, og hvor idrett kan bidra til å skape positive opplevelser og relasjoner.

Romsås IL har også klare verdier som styrer klubbens arbeid: 

Inkluderende, Respektfull og Engasjerte  

Inkluderende – vi skal være åpne for alle – spesielt de som bor i nærmiljøet. Uansett hvem du er skal du oppleve å bli tatt godt imot. Vi ønsker at alle er motiverende, aktiviserende og romslige slik at vi dekker hele mangfoldet.

Respektfull – vi respekterer hverandre på alle nivåer. Og vi viser respekt i møte med andre – både i og utenfor klubben. – et idrettslag som snakker samme språk.

Engasjerte – som medlem engasjerer du deg enten du er aktiv utøver, trener, frivillig eller tillitsvalgt. Det forventes at alle som bidrar på en positiv måte