Utmelding: 

Romsås Idrettslag gikk over til medlemssystemet Spond Club i januar 2024. 

Alle medlemmer som ønsker å melde seg ut av Romsås IL, må kontakte Marte ( dagligleder@romsas-il.no )med navn, gruppe og fødselsdato.