Romsås idrettslag ønsker å ta i mot alle, men det er viktig at innmelding i RIL skjer på riktig måte slik at vi er sikre på at trenerene/lagene har kapasitet til å ta inn nye. Ta kontakt med trenere/gruppen først før innmelding. 

Ved innmelding til Romsås IL skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Innmeldingsskjema ligger på nettsiden. Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. 

Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min-idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs. Du kan endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling. Her kan man finne sin idretts-CV, få oversikt over kommende aktiviteter, samt andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil blir medlem i Romsås IL, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til andre idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt som er medlem i Romsås IL, har ikke stemmerett eller inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget før medlemskapet er betalt. 

Medlemskapet i idrettslaget opphører ved utmelding, ved manglende betalt medlemskontingent eller ved eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg. Medlemskontigenten er vedtatt av årsmøte og sendes ut i begynnelsen av februar og gjelder for kalenderåret  (01.01- 31.12).  Det gjelder uansett når på året medlemskapet tegnes.  Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontigenten er betalt og først da kan man være med på treningstilbud i Romsås idretttslag. 

Medlemskontigent: 

Barn/Ungom/Voksne: kr 100 

Trenere/lagledere: kr 50

(Trenere/lagledere må selv ta kontakt ( post@romsas-il.no) for å endre medlemskapet fra ordinært medlemskap.

.