Romsås idrettslag arrangerte tre tirsdager i semptemer/august 2023,  gratis rekrutteringsskoler for allidrett der 16-20 deltakere deltok. Det var noen av barna som ønsket å fortsette med allidrett og nedenfor finner dere informasjon: 

Romsås idrettslag Allidrett: 

Dag: Tirsdager

Tid: 16:00 - 17:00

Sted: Romsåshallen 

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder, Marte Vik Edvardsen, 98669171 

Litt om allidrett for barn: 

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø eller på is. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.  Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Last ned brosjyren Allidrett for barn og ungdom, en håndbok om allidrett for barn og ungdom.

Hvorfor? 

For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.