Romsås IL Hovedstyret


Leder:Sissel Smebypost@romsas-il.no
Nestleder:Subeegan Ratnakumarpost@romsas-il.no
Styremedlem:Adnan Naeem
Styremedlem: Malika Kemp
Varamedlem: Yousuf Sultan MohamedGrupper og utvalgGruppe/utvalg ledere

Aerobic: utvalg
Heidi Gjerholm
steinarjorgensen@getmail.no
Fotball: gruppe
Øystein R Andersen
oystein@romsas-il.no
Håndball: utvalg
Tore Kristiansen
tore@bkdrift.no
Orientering: 
Gruppen ble oppløst 31.12.20

Turn: utvalg
Niklas Nygaard Rubachniklasrubach@gmail.com
Sykkel: utvalg                                                                                                          Rune Vanghagen                                  stisykkelguidene@gmail.com
Dans: utvalg                                                                                                             Natalia K Jerpestad                              nataliakma@outlook.com       

Anlegg utvalg

Leder i fotball, turn, sykkel og håndball + leder og nestleder i RIL


Kontrollkomite
LederMorten Busch
MedlemFhilvic D. Smeby

VaraEspen Skålerud

Valgkomite
LederTove Lindegård
Medlem
VaraCamilla KampevoldOm Romsås Idrettslag


Adresse: Romsås Idrettslag
Postboks 5 Romsås
0907 Oslo
Telefon: 400 91 581
E-post: post@romsas-il.no
Bank: 7877 06 95170
Organisasjonsnummer: 984 021 496
Stiftelsesdato: 26. januar 1972

De enkelte gruppene har egen kontaktinformasjon som finnes under menyvalget "Klubben".