Årsmøte avholdes torsdag 29.03.2022 klokken 18.30

  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli tilgjengelige på vår hjemmeside minimum en uke før årsmøte. Se vedlegg under.


Mvh

Styret i Romsås IL


Årsberetning og innkalling til årsmøtet 2022

Forslag til årsmøte 2022

Gruppenes årsrapporter 2022

Innstilling til valget

Kontrollkomiteens innstilling

Organisasjonskart Romsås Idrettslag

Romsås Idrettslag totalregnskap

Styrets økonomiske beretning

Vedlegg til regnskapet